Tôi cần nhà phát hành cập nhật thêm ngôn ngữ của nước Việt nam và các chức năng dragon city trên máy tính chưa có như bang hội để chúng tôi có thể trải nghiệm game tốt hơn